Amatérka sa robí na rohu umývadla a hlasno vzdychá.

0%