Češka potrebovala vyriešiť pôžičku a vyriešila to svojím telom.

0%