Fake hostel – český vrátnik v hosteli pretiahne dve ubytované černošky