Female agent – česká agentka sa urobí pri pozeraní na šukajúci mladý pár