Frajerka ho vyfajčila v aute na verejnom parkovisku.