Milfka spraví striptease pre priateľa a potom ho vyfajčí.