Nevlastná mama a sestra ho vždy pristihnú pri honení a tak zakročia – trojka.