Nevlastná mama ho pristihla pri honení a vyfajčila ho.

0%