Nevlastná mama prichytí syna pri honení – dorobí ho ústami aj nohami.