Nevlastná sestra potrebovala pomôcť s učením za každú cemu.

0%