Pomohol sestre odfotiť sa pre priateľa a za odmenu jumohol vyjebať.