Pomohol sestre odfotiť sa pre priateľa a za odmenu jumohol vyjebať.

0%